• Inbyggda system

Inbyggda system

Embeded/Inbyggda system

Med begreppet embedded menar man elektronik med en inbyggd dator. Detta handlar om "intelligent elektronik" där mjukvaran kompletterar elektroniken för att erbjuda bättre användargränssnitt, kommunikation med mera. Fördelen är att elektroniken kan vara av ganska generell karaktär och i stället låta mjukvaran vara anpassad för den aktuella uppgiften. Mjukvaran kan ganska enkelt uppdateras med nya funktioner om så önskas. Om applikationen är tidskritisk och komplex så används ofta ett realtidsoperativsystem. Syntera har lång erfarenhet av utveckling av inbyggda system och har använt de flesta verktyg som finns tillgängliga.

Kommersiell hårdvaruplattform
I många fall går snabbaste vägen till mål via en inköpt, färdig, hårdvaruplattform. Varför utveckla ny hårdvara om en inköpt massproducerad enkortsdator ändå har alla användargränssnitt mm som ett projekt kräver? Med en moduluppbyggd kommersiell hårdvaruplattform kan man kombinera ett processorkort med lämplig typ av interfacekort. Kommersiella plattformar är lämpligast för små serier, t.ex. för prototyper.

Kundanpassad hårdvara
Om det finns unika krav på hårdvaran så kan man utveckla kundanpassad elektronik och på samma kort konstruera in en färdig processorlösning. Man kan hamna i denna situationen om det t.ex. finns ovanliga kommunikationsgränssnitt. Med en standardiserad processorlösning håller man nere kostnaden för såväl hårdvarudesignen som mjukvarutvecklingen. Egen hårdvara möjliggör att man tar hänsyn till projektets krav på ett helt annat sätt än de kommersiella plattformarna. Det kan röra sig om krav på mekaniskt utförande, kontakttyper, kontaktplacering, strömförbrukning, skyddskretsar mm. Egen hårdvara blir också billigare när det är fråga om lite större serier.

Operativsystem
Komplexa uppgifter hanteras lämpligen med en datorplattform som kör ett operativsystem, oftast Linux. Med Linux i botten får man tillgång till nätverkskommunikation och många relaterade funktioner. T.ex. kan man använda en Apache web-server för styrning och övervakning, eller använda sendmail för att skicka epost med larm eller status.

Realtidsoperativsystem
För komplexa tidskritiska applikationer kan ett vanligt operativsystem vara för långsamt och då finns det möjlighet att antingen använda en specialvariant av Linux med realtidsstöd eller kanske t.o.m satsa på ett realtidsoperativ. Det sistnämnda alternativet ger bäst prestanda men kostnaderna för licens tillkommer. Våra erfarenheter från utveckling av applikationer i realtidssystem har gett oss djupa kunskaper i hur man strukturerar de olika programuppgifterna, samt debugging och verifiering av dito.

Applikationsspecifika system
Om den aktuella designen bara kör en enda applikation kan man bygga ett ganska förenklat system utan operativsystem. Här finns möjlighet att använda standard mjukvarukomponenter för att minimera utvecklingstiden. Bootloader, board support package och standardbibliotek är exempel på komponenter som sällan (eller aldrig) behöver nyutvecklas i ett projekt.

Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur du snabbast kommer i mål med just ditt projekt!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.