Vårt arbetssätt

En trygg väg mot ett lyckat projekt


1. Ett första möte

Den första kontakten med en presumtiv kund brukar börja med ett förutsättningslöst möte, där vi tar reda på hur vi kan samarbeta.

Vi undertecknar ett sekretessavtal om så önskas, för att sedan kunna gå in i djupare tekniska diskussioner.

 

search 

2. Förstudie

Ett projekt inleds ofta med en förstudie som antingen görs av företaget själv eller av Syntera. Förstudien syftar till attsynliggöra kravbilden på konstruktionen. En annan viktig funktion som förstudien har är att tidigt i processen kvalitetssäkra hela genomförandet genom att identifiera både risker och möjligheter.

En uppdragsanalys ingår normalt i Synteras offertarbete och är då kostnadsfri.

 

a

 

clock-o

 

3. Kostnadsskattning och offert

Om resultatet av förstudien visar att projektet är genomförbart blir nästa steg en kostnadsskattning. Utifrån kundens önskemål tillsammans med resultatet från förstudien tar Syntera fram en tids- och kostnadsskattning tillsammans med en offert.

Detta underlag brukar vara tillräcklig för att kunden skall kunna fatta beslut om att gå vidare i utvecklingsprocessen.

 

a

 

arrow-down

 

4. Specifikation

Nästa steg att utföra själva projektet. En detaljerad kravspecifikation, som speglar kraven som togs fram i förstudien, upprättas.

Kravspecifikationen ligger sedan till grund för projektets genomförande.

 

paper-plane

 

8. Leverans

Vid överlämning efter slutfört uppdrag levererar vi kompletta underlag.

Som kund äger ni självklart rättigheterna till alla konstruktionsunderlag och all dokumentation som utförts i uppdraget. 

file-text

 

7. Prototypframtagning

Tillsammans med våra kontakter inom produktion kan vi ta fram förserieexemplar.

Dessa prototyper används vanligtvis för sluttest men också för att kontrollera att konceptet håller för den slutliga produkten.

 

check-square-o

 

6. Verifering

De konstruktioner vi tar fram ska självklart fungera på ett tillförlitligt sätt.

Med kravspecifikationen som grund skapar vi en verifieringsspecifikation där alla testresultat protokollförs.

 

 

5. Konstruktionsfasen

Under konstruktionsfasen utförs detaljutvecklingen av t.ex. kretskort, kodning av FPGA-kretsar och ofta programmering av mjukvara för mikroprocessorn. Vår långa erfarenhet av elektronikutveckling gör att vi ofta kan återanvända tidigare idéer och principer som grund för helt nya produkter.

Det ger kortare utvecklingstid och mer tillförlitliga konstruktioner. Vi lägger även stor vikt vid EMC, testbarhet och monteringssätt.

Under denna fas tar vi fram schema och layoutunderlag. Med känsla och erfarenhet tillsammans med vårt egna komponentbibliotek utvecklar vi produktionsanpassade mönsterkort på kort tid.

Ofta ingår det en eller flera processorer i konstruktionen, och programutvecklingen för dessa gör vi i C eller C++. I de fall en FPGA används görs designen i VHDL eller Verilog, allt efter kundens önskemål.

 

a

 
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.