Vårt arbetssätt

En trygg väg mot ett lyckat projekt


1. Ett första möte

Den första kontakten med en presumtiv kund brukar börja med ett förutsättningslöst möte, där vi tar reda på hur vi kan samarbeta.

Vi undertecknar ett sekretessavtal om så önskas, för att sedan kunna gå in i djupare tekniska diskussioner.

 

search 

2. Förstudie

Ett projekt inleds ofta med en förstudie som antingen görs av företaget själv eller av Syntera. Förstudien syftar till attsynliggöra kravbilden på konstruktionen. En annan viktig funktion som förstudien har är att tidigt i processen kvalitetssäkra hela genomförandet genom att identifiera både risker och möjligheter.

En uppdragsanalys ingår normalt i Synteras offertarbete och är då kostnadsfri.

 

a

 

clock-o

 

3. Kostnadsskattning och offert

Om resultatet av förstudien visar att projektet är genomförbart blir nästa steg en kostnadsskattning. Utifrån kundens önskemål tillsammans med resultatet från förstudien tar Syntera fram en tids- och kostnadsskattning tillsammans med en offert.

Detta underlag brukar vara tillräcklig för att kunden skall kunna fatta beslut om att gå vidare i utvecklingsprocessen.

 

a

 

arrow-down

 

4. Specifikation

Nästa steg att utföra själva projektet. En detaljerad kravspecifikation, som speglar kraven som togs fram i förstudien, upprättas.

Kravspecifikationen ligger sedan till grund för projektets genomförande.

 

paper-plane

 

8. Leverans

Vid överlämning efter slutfört uppdrag levererar vi kompletta underlag.

Som kund äger ni självklart rättigheterna till alla konstruktionsunderlag och all dokumentation som utförts i uppdraget. 

file-text

 

7. Prototypframtagning

Tillsammans med våra kontakter inom produktion kan vi ta fram förserieexemplar.

Dessa prototyper används vanligtvis för sluttest men också för att kontrollera att konceptet håller för den slutliga produkten.

 

check-square-o

 

6. Verifering

De konstruktioner vi tar fram ska självklart fungera på ett tillförlitligt sätt.

Med kravspecifikationen som grund skapar vi en verifieringsspecifikation där alla testresultat protokollförs.

 

 

5. Konstruktionsfasen

Under konstruktionsfasen utförs detaljutvecklingen av t.ex. kretskort, kodning av FPGA-kretsar och ofta programmering av mjukvara för mikroprocessorn. Vår långa erfarenhet av elektronikutveckling gör att vi ofta kan återanvända tidigare idéer och principer som grund för helt nya produkter.

Det ger kortare utvecklingstid och mer tillförlitliga konstruktioner. Vi lägger även stor vikt vid EMC, testbarhet och monteringssätt.

Under denna fas tar vi fram schema och layoutunderlag. Med känsla och erfarenhet tillsammans med vårt egna komponentbibliotek utvecklar vi produktionsanpassade mönsterkort på kort tid.

Ofta ingår det en eller flera processorer i konstruktionen, och programutvecklingen för dessa gör vi i C eller C++. I de fall en FPGA används görs designen i VHDL eller Verilog, allt efter kundens önskemål.

 

a

 
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.