Våra tjänster

Här följer en sammanställning över våra huvudsakliga tjänster och erfarenheter:

 
 

Inbyggda system

Ett inbyggt system består av såväl hårdvara som mjukvara för att utföra en specifik uppgift. Syntera har gedigen erfarenhet av att utveckla elektronik och tillhörande programvara.

Läs mer

Internet of things

Tre teknikområden samverkar för att skapa ert Internet of Things:

  • En cloud-tjänst på nätet
  • Inbyggda system med internetkommunikation
  • Appar för Android eller Iphone/Ipad

LÄS MER

 
 

ASIC/FPGA block

Vi designar och verifierar block eller delsystem som används som en del i ett större ASIC- eller FPGA-projekt. Detta är ett vanligt åtagande mot våra större kunder.

LÄS MER

Elektronikutveckling

Vi utvecklar digitala plattformar baserade på microcontroller, DSP, FPGA eller ASIC.

LÄS MER

 
 

Mjukvara

Utveckling av programvara för ett urval av plattformar och hårdvarunära applikationer. Det rör sig oftast om C eller C++ kodning för microcontroller eller DSP.

LÄS MER

 

 

Övrigt

Agile software development
Vi är vana vid att arbeta med agila metoder som t.ex. Scrum.

ASIC low power
Ett vanligt krav på en ASIC är att hålla nere strömförbrukningen till ett minimum samtidigt som man har tillgång till prestanda när så krävs. Vi har arbetat med såval klockstyrning som UPF-baserat flöde för low power implementering i ett flertal ASIC projekt.

Förstudie
Innan ett projekt kan starta bör man gå igenom förutsättningarna. En förstudie syftar till att dra upp riktlinjerna för projektet och skatta de olika kostnaderna. En kortare förstudie ingår normalt i vårt offertarbete.

Kommunikation
Elektronisk utrustning måste idag kunna samverka i stora tekniska system där kommunikationsstandarderna utvecklas hela tiden. Syntera har lång erfarenhet vid såväl trådbundna som trådlösa protokoll.

Modulära system
För att hålla nere kostnaderna i ett elektroniskt system kan man kombinera inköpta kretskort med egenutvecklad elektronik.

Produktion
Vi samarbetar med flera legotillverkare i regionen. För större volymer anlitar vi tillverkare i Baltikum.

Signalbehandling
Är oftast fråga om behandling av data i realtid. Vi implementerar algoritmerna i CPU, DSP, FPGA eller ASIC beroende på bland annat prestandakrav.

Verifiering
Ett funktionsblock i en FPGA eller ASIC kräver ofta mer tid i verifiering än i utveckling. Vi arbetar med såväl enkla testbänkar i VHDL som med avancerade UVM- eller VMM-baserade testmiljöer i System Verilog.

Användargränssnitt
Här går verkligen utveckligen snabbt. Idag är det nästan ett krav att man kan kontrollera och fjärrövervaka från mobila enheter med användargränssnitt i t.ex. Android eller Microsoft .NET.

EMC
Det gäller att planera för EMC redan i förstudiearbetet för att få ett lyckat resultat. För certifieringen samarbetar vi med flera EMC-laboratorier i västsverige.

Granskning
Många av våra kunder har en redan utvecklad produkt. Vi granskar den genom att titta på dokumentation, källkod och komponentval för att säkra att produkten går att tillverka nu och i framtiden samt att den går att vidareutveckla. Vi kan även se över konstruktion och komponentval för att sänka kostnaden både avseende inköp och tillverkning.

Kompetensförstärkning
Ny teknik kräver ny kunskap. Låt någon av våra teknikspecialister agera tekniskt bollplank under projektets gång.

PCB design
Design av kretskort görs normalt i flera steg: systemdesign, komponentval, schemainmatning och därefter mönsterkortsdesign. Med vår kompetens och stora erfarenhetsbank kombinerat med marknadens modernaste verktyg håller vi nere utvecklingstiden.

Reglersystem
Ett reglersystem kan enklast implementeras i en microcontroller eller DSP. För tidskritiska reglersystem, eller om avancerade filter ingår i reglerloopen, är det i många fall effektivare att använda en FPGA. Större FPGA:er har dessutom inbyggd CPU som kan ta hand om övriga uppgifter. 

Testutrustning
Vi gör utrustning för omvärldssimulering vid prototyputveckling, samt utrustning för produktionstest.

Versionshanteringssystem
Vi är vana att jobba med versionshanteringssystem som t.ex. Git, Subversion, ClearCase och DesignSync. Vi har även hjälpt kunder att införa versionshanteringsystem i deras verksamhet.

Appar
Vi gör appar för Android, Iphone och Ipad som kommunicerar med din utrustning trådlöst via Wifi eller Bluetooth. För fjärråtkomst rekommenderar vi ett system baserat på principer enligt Internet of Things.

FPGA
I många projekt implementerar man funktionalitet i FPGA, speciellt när prestandan hos en microcontroller eller DSP inte räcker till. Vi är vana vid helhetsansvar för digital systemutveckling i FPGA.

Industribussar
CAN, Most, Profibus, Ethernet och Modbus är vanliga busstyper för elektronik som skall kopplas ihop med industriella- eller fordonssystem.

LabView
Med LabView kan man snabbt bygga ihop tekniska system. Det är mycket värdefullt bland annat vid systemutvärdering.

PLC-programmering
PLC-system har varit vanliga inom styrsystem. Enklare styrsystem implementeras numera ofta med ett microprocessorkort eftersom det är en mer kostnadseffektiv lösning. Vi har erfarenheter både från PLC-programmering och från projekt där vi konverterat från PLC till microprocessorkort.

Resursförstärkning
Flera av våra kunder har egen utveckling, men behöver ibland hjälp med att klara bemanningen i större projekt.

Trådlös kommunikation
Digitala system använder idag med fördel någon av de stora standarderna Wifi, Bluetooth eller Zigbee. För strömsnåla applikationer kan Z-Wave komma i fråga. Helt mobila enheter använder med fördel GPRS, 3G eller 4G.

 

- Ett utvecklingsuppdrag börjar oftast med ett förutsättningslöst möte där vi lyssnar på era önskemål och förväntningar.

Läs mer här om hur ett åtagande kan växa fram.  

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.